CIALIS MERKE

Cialis er merkenavnet for Tadalafil, et stoff som brukes til å behandle erektil dysfunksjon. Tadalafil ble godkjent av FDA i 2003 for behandling av erektil dysfunksjon. Det brukes også til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon og godartet prostatahyperplasi, en tilstand som fører til en forstørret prostatakjertel, som igjen fører til problemer med urinering. 

Vanlige bruksområder

Medisinen er en fosfodiesterasehemmer som brukes til å behandle problemer rundt seksuell fuksnon, som impotens eller ereksjonsvansker. I kombnasjon med seksuell stimulans gir denne medisinen økt blodgjennomstrømning til penis, hvilket lar deg oppnå og holde en ereksjon. Medisinen skal ikke brukes av kvinner eller barn. Medisinen vil ikke beskytte mot seksuelt overførbare sykdommer, inkludert HIV. Bruk anbefalte prevansjonsmetoder.

Før bruk

Enkelte medisiner eller medisinske tilstander kan reagere med denne medisinen. Ikke ta denne medisinen hvis du tar eller bruker noen form for nitroglycerin, andre nitrater (slik som isosorbid), nitroprussid eller noen annen nitratoksiddonormedisin, eller rekreasjonsmedisiner kjent som «poppers», som inneholder amyl- eller butylnitrat, da svært alvorlige reaksjoner kan oppstå.

Ikke ta denne medisinen dersom du bruker visse alfablokkere, som alfuzosin, doxazosin, prazosin eller terazosin.

Ekstra tilsyn rundt dosering eller bruk kan være nødvendig dersom du tar noen annen form for medisin mot ereksjonsvansker, enkelte antifungale medisiner (slik som itraconazole eller ketoconazole), mecrolidantibiotika (slik som clarithromycin eller eruthromycin), medisin mot høyt blodtrykk eller medisin til behandling av HIV (slik som ritonavir eller indinavir).

Ikke begynn eller slutt å bruke noen medisin uten å konsultere lege eller farmasøyt. Informer legen din om andre medisinske problemer, inkludert penisproblemer (som langvarig eller smertefull ereksjon), hjerteproblemer, nyreproblemer, magesår, blødersykdom, blodcelleproblemer (slik som seglcelleanemi), leukemi, myeloma, øyesykdom (særlig netthinneproblemer som retinitt pigmentosa), ukontrollert høyt blodtrykk eller allergier.

Å bruke denne medisinen er ikke anbefalt dersom du tidligere har opplevd angina eller brystsmerter, hjerteinfarkt, slag, lavt blodtrykk, alvorlige leverproblemer, eller dersom legen din har anbefalt deg å unngå seksuell aktivitet på grunn av enkelte helsemessige problemer.

Instruksjoner

Ta denne medisinen oralt, etter behov før seksuell aktivitet, som foreskrevet av legen din.

Ikke ta medisinen oftere enn én gang per dag. Hvis du tar enkelte andre medisiner kan du kanskje ikke bruke denne medisinen mer enn hver andre-tredje dag. Kontakt lege eller farmasøyt for mer informasjon.

Medisinen kan tas på tom mage eller med mat. Oppbevar medisinen ved romtemperatur (25º, 77º F) i en godt forseglet oppbevaringsboks. Unngå varme og lys. Kortvarig oppbevaring mellom 15-30º C (59-86º F) er tillatt.

Forholdsregler

Ikke ta denne medisinen hvis du har hatt en allergisk reaksjon på eller er allergisk mot noen av ingrediensene i produktet. Medisinen kan i sjeldne tilfeller forårsake svimmelhet eller synsendringer. Ikke kjør bil, bruk tungt maskineri eller gjør noe annet farlig før du vet hvordan du reagerer på medisinen. Å ta denne medisinen alene, sammen med andre medisiner, eller med alkohol, kan påvirke evnen din til å kjøre eller utøve andre potensielt farlige oppgaver. For å minimere svimmelhet, beveg deg langsomt når du setter eller reiser deg opp. Alkohol kan øke faren for bivirkninger, inkludert hodepine eller svimmelhet. Unngå overdrevne mengder alkohol når du bruker denne medisinen.

Ikke ta mer enn den anbefalte dosen uten å konsultere legen din først. Dosen din er basert på din medisinske tilstand, respons på behandling, samt andre medisiner du tar.

Seksuell aktivitet kan være ekstra belastende for hjertet, særlig hvis du har hjerteproblemer. Hvis du har hjerteproblemer og opplever symptomer mens du har sex, slutt å ha sex og konsulter legen din umiddelbart. Symptomene inkluderer alvorlig svimmelhet, besvimelse, brystsmerter eller kvalme.

Mulige bivirkninger

Bivirkninger du kan oppleve i forbindelse med å ta denne medisinen inkluderer hodepine, rødme, urolig mage eller kvalme, halsbrann, tett eller rennende nese, ryggsmerte, muskelsmerter eller synsproblemer som for eksempel problemer med å se forskjell på blått og grønt. Hvis disse fortsetter eller er plagsomme, konsulter legen din.

I det usannsynlige tilfelle at du har en smertefull eller langvarig ereksjon (som varer mer enn 4 timer), slutt å bruke medisinen og søk ummidelbar hjelpp fra lege, ellers kan permanente problemer oppstå.

En allergisk reaksjon på denne medisinen er usannsynlig, men søk ummidelbar hjelp fra lege hvis de oppstår. Symptomer på en allergisk reaksjon inkluderer utslett, kløe, uvanlig hevelse, alvorlig svimmelhet eller pusteproblemer.

Tilleggsinformasjon

Hvis symptomene ikke forbedrer seg, eller hvis de blir verre, konsulter legen din. Ikke del medisinen med noen den ikke har blitt foreskrevet for, siden de kan ha et problem som ikke blir effektivt behandlet med denne medisinen, eller de kan ha en tilstand som blir forverret av denne medisinen.

Ikke bruk medisinen til å behandle andre helsemessige forhold. Oppbevar medisinen utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hvis du bruker medisinen over en lengre tidsperiode, skaff en ny dose før du går tom.

Overdose

Hvis du mistenker overdose, kontakt din lokale giftinformasjonssentral eller legevakt umiddelbart. Symptomer på overdose inkluderer ryggsmerter, muskelsmerter eller unormalt syn.

Intermedisinske reaksjoner

Intermedisinske reaksjoner kan resultere i uønskede bivirkninger eller hindre medisinen fra å gjøre jobben sin. Noen medisiner eller medisinske tilstander kan reagere med denne medisinen. Informer lege eller farmasøyt om alle reseptbelagte og ikkereseptbelagte medisiner du tar.

monitored
Live Chat operator

Hei,
hvordan kan jeg hjelpe deg?