GENERISK LEVITRA

Generisk Levitra er den generiske versjonen av Levitra-merket. Levitra er en av de beste legemiddelene som brukes til behandling av erektil dysfunksjon. Enkelt sagt så tilbyr de generiske versjonene alle de samme behandlingsfordelene som andre merkevarer, men gir en helt annen opplevelse når det kommer til pris.

Vanlige bruksområder

Levitra er en oral behandling for ereksjonssvikt. Ereksjonssvikt er en tilstand som innebærer at penis ikke hardner eller utvider seg når en mann er seksuelt engasjert, eller at han ikke kan bevare en ereksjon. Menn som har problemer med å få eller bevare en ereksjon bør konsultere legen sin dersom tilstanden plager ham. Levitra kan hjelpe menn med ereksjonssvikt å få og bevare ereksjon når de er seksuelt engasjerte.
Levitra øker blodtilstrømningene til penis, og kan hjelpe menn med ereksjonssvikt med å få og bevare en ereksjon som er tilfredsstillende for seksuell aktivitet. Når mannen er ferdig med seksuell aktivitet vil blodtilstrømningen til penis synke og ereksjonen gå vekk.

Instruksjoner

Levitra kommer som tabletter på 20 mg Vardenafil HCI som tas oralt. For de fleste pasienter er anbefalt startdose 10 mg, tatt oralt omtrent 60 minutter før seksuell aktivitet. Dosen kan økes til maksimalt anbefalt dose på 20 mg eller senkes til 5 mg basert på effektiviteten og bivirkningene. Maksimalt anbefalt dose skal kun tas én gang per dag. Levitra kan tas med eller uten mat. Seksuell stimulans er nødvendig for respons på behandlingen.

En startdose på 5 mg Levitra bør vurderes for individer som er eldre enn 65 år. En startdose på 5 mg Levitra er også anbefalt for individer med moderat hepatisk svekkelse, med en maksdose på 10 mg. Dosen med Levitra kan også trenge nedjustering for pasienter som mottar enkelte typer CYP3A4-hemmere, slik som ketoconazol, itraconazol, ritonavir, indinavir og erythromycin.

Forholdsregler

Hos menn som har blitt frarådet fra å delta i enhver form for seksuell aktivitet på grunn av deres eksisterende hjerte- og kartilstand vil enhver form for behandling mot ereksjonssvikt, inkludert Levitra, vanligvis bli frarådet.
Ikke ta Levitra dersom du tar nitrater som behandler angina, eller hvis du bruker rekreasjonsnarkotika («poppers»), som kan inneholde nitrater. Bruk heller ikke Levitra dersom du bruker alfablokkere – kombinasjonen kan gjøre deg svimmel og forårsake besvimelse.

Ikke bruk Levitra dersom helsepersonell har frarådet deg å delta i seksuell aktivitet på grunn av helseproblemer, eller hvis du er allergisk mot Levitra eller noen av dens ingredienser.

Behandling av ereksjonssvikt bør generelt brukes forsiktig blant individer med anatomisk deformasjon av penis, eller av individer som er predisponert for priapisme (langvarig ereksjon).

Tryggheten og effektiviteten av Levitra brukt i kombinasjon med andre behandlinger mot ereksjonssvikt har ikke blitt studert. Slike kombinasjoner er derfor ikke anbefalt.

Å bruke Levitra gir ingen beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer. Levitra er kun ment for menn med ereksjonssvikt. Levitra skal ikke brukes av kvinner eller barn.

Får du tar Levitra må du informere legen din om alle medisinske problemer du har, inkludert hjerteproblemer, lavt eller høyt blodtrykk, slag, lever- eller nyreproblemer, retinitt pigmentosa, magesår, blødersykdom, blodcelleproblemer, eller dersom noen i familien har en sjelden hjertesykdom kjent som forlengelse av QT-intervallet.

Før du tar Levitra må du informere legen din om alle reseptbelagte og ikke-reseptbelagte medisiner, vitaminer eller naturmedisiner du tar.

Mulige bivirkninger

De vanligste bivirkningene i forbindelse med bruk av Levitra er hodepine, rødme, tett eller rennende nese, forstoppelse, mageproblemer eller svimmelhet. Disse bivirkningene går vanligvis vekk i løpet av noen få timer. Kontakt legen din dersom du får en bivirkning som plager deg eller som ikke går over. Mindre vanlige bivirkninger inkluderer ereksjoner som ikke går vekk, samt synsforstyrrelse. I det tilfelle at en ereksjon varer mer enn fire timer, søk umiddelbar medisinsk hjelp.

Om du opplever andre bivirkninger enn listet over, kontakt legen din.

Tilleggsinformasjon

Oppbevar Levitra i en godt forseglet eske utilgjengelig for barn. Oppbevar Levitra ved romtemperatur, og unngå hete og fuktighet (ikke oppbevar den på badet).

Overdose: Hvis du mistenker overdose av Levitra, kontakt din lokale giftinformasjonssentral eller legevakt umiddelbart.

Merk: Informasjonen over er ment som et tillegg til, ikke en erstatning for, ekspertisen til en lege eller annet helsepersonell. Den skal ikke tolkes slik at Levitra er trygt, passende eller effektivt for deg. Konsulter helsepersonell før du kjøper Levitra. 

monitored
Live Chat operator

Hei,
hvordan kan jeg hjelpe deg?