CIALIS MYKE TABLETTER

Cialis Myke Tabletter brukes til å behandle erektil dysfunksjon. Forskjellen mellom Generisk Cialis og Cialis Myke Tabletter, er at effekten kommer mye raskere – de begynner å fungere bare 15 minutter etter inntak.

Vanlige bruksområder

Følgende informasjon er ment som et tillegg til, ikke en erstatning for, ekspertisen til en lege, farmasøyt eller annet helsepersonell. Den skal ikke tolkes slik at det er trygt, passende eller effektivt for deg å ta denne medisinen. Konsulter lege før du bruker noen av våre produkter. Denne medisinen brukes til å behandle ereksjonsproblemer hos menn. Regalis (Tadalafil) er kjent som «Superviagra» fordi den virker raskere og varer lenger! Cialis er en helt ny behandling som fungerer akkurat som Viagra, bare at den gir deg raskere resultater, har en høyere suksessrate, varer opptil 32 timer lenger, samt gir færre ubehagelige bivirkninger! Tadalafil er også kjent for å øke seksuell drift, forbedre seksuelle prestasjoner, gi større og hardere ereksjoner, forbedre utholdenhet, samt å la deg prestere igjen raskere.

Instruksjoner

Medisinen tas oralt, etter behov, omtrent 20 minutter før seksuell aktivitet. Ikke ta mer enn foreskrevet, vanligvis en gang per tre dager. Cialis virker sammen med seksuell stimulans for å hjelpe deg oppnå ereksjon. Den vanligste dosen for de fleste pasienter er 10 mg (en halv tablett). Bivirkninger inkluderer hodepine, rødme, mageproblemer, tett nese, diaré og svimmelhet. Hvis disse bivirkningene vedvarer eller blir verre, konsulter legen din umiddelbart.

Forholdsregler

Før du bruker denne medisinen, informer legen din om din medisinske historie, inkludert eventuelle allergier (særlig allergier mot medisin), penisproblemer som fibrose eller arrdannelse, tidligere opplevd smertefull eller langvarig ereksjon (priapisme), seglcelleanemi, blodkreft (som leukemi eller myelom) eller Peyronies sykdom, øyeproblemer (netthinnesykdommer), nyre- eller leversykdom, blødersykdommer, magesår, hjertesykdom, slag, eller alvorlig høyt eller lavt blodtrykk. Begrens inntak av alkohol, siden det kan forsterke medisinens virkning. For å unngå svimmelhet når du reiser deg fra sittende eller liggende stilling, reis deg langsomt. Eldre brukere kan også være med følsomme for bivirkningene ved medisinen, så ekstra forsiktighet er anbefalt for denne gruppen.

Tilleggsinformasjon

Oppbevaring: Oppbevar ved romtemperatur, mellom 15-30° C (59-86° F). Unngå lys og fuktighet. Oppbevar utilgjengelig for barn.

Intermedisinske reaksjoner

Informer legen din om alle reseptbelagte og ikke-reseptbelagte medisiner du brukes, særlig medisiner som inneholder nitrater (for eksempel nitroglycerin, isosorbid dinitrat), nitroprussid (alle nitratoksiddonorer), cimetidin, erythromycin, azole antifungaler (for eksempel itraconazol eller ketoconazol), mibefradil, rifamyciner (for eksempel rifampin) eller medisin mot høyt blodtrykk. 

monitored
Live Chat operator

Hei,
hvordan kan jeg hjelpe deg?