GENERISK CIALIS

Generisk Cialis er den generiske versjonen av Viagra. Generisk Cialis er FDA-godkjent, og brukes til å behandle erektil dysfunksjon, og tegn og symptomer på BPH. Generisk Cialis når sin effektivitetstopp i løpet av kun 30 minutter, og effekten kan vare i opptil 36 timer.

Vanlige bruksområder

Cialis brukes til å behandle ereksjonsvansker, slik som ereksjonssvikt.

Instruksjoner

Cialis kommer i tabletter på 20 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg. Normal startdose bør tas minst 30 minutter før seksuell aktivitet. Husk å følge legens anvisninger nøyaktig. Ikke ta mer Cialis enn det som er foreskrevet deg. Hvis du opplever bivirkninger eller hvis disse plagsomme, konsulter legen din.

Forholdsregler

Cialis kan medføre svimmelhet hos enkelte pasienter. Før du vet nøyaktig hvordan du reagerer på Cialis, vær forsiktig når du kjører eller bruker tungt maskineri. For å minimere sjansene for å få bivirkninger, unngå å drikke grapefruktjuice sammen med Cialis. I tillegg må du ikke bruke Cialis hvis du tar medisiner som inneholder nitrater, hvis du har ukontrollert blodtrykk, eller hvis du tidligere har opplevd slag eller hjerteinfarkt.

Mulige bivirkninger

Som med de fleste medisiner, kan Cialis forårsake bivirkninger. I klinisk testing er de vanligste rapporterte bivirkningene i forbindelse med bruk av Cialis hodepine, dyspepsi, svimmelhet, rødme, tett nese, ryggsmerter eller muskelsmerter. Disse bivirkningene var generelt milde, og var ikke alvorlige nok til å avslutte behandling.

Overdose

Hvis du mistenker overdose, kontakt din lokale giftinformasjonssentral eller legevakt umiddelbart.

Tilleggsinformasjon

Oppbevaring: Lagre Cialis i en godt forseglet boks og utilgjengelig for barn. Oppbevar Cialis ved romtemperatur og unngå overdreven varme eller fuktighet (ikke oppbevar den på badet).

Merk: Informasjonen er tiltenkt som et tillegg til, og ikke en erstatning for, ekspertisen til en lege eller annet helsepersonell. Det skal ikke tolkes slik at Cialis er trygt, passende eller effektivt for deg. Konsulter legen din før du kjøper Cialis (Tadalafil). 

monitored
Live Chat operator

Hei,
hvordan kan jeg hjelpe deg?