GENERISK VIAGRA

Viagra er merkenavnet til Sildenafil, som har blitt bevist til å være en av de beste behandlingene for erektil dysfunksjon. Generisk Viagra (Sildenafil) inneholder de samme funksjonerende stoffene som merke-Viagra, men koster halvparten så mye. Begge pillene er FDA-godkjent, og selges i alle apoteker over hele verden. Viagra når sin effektivitetstopp i løpet av bare 30 minutter, og effektene varer i opptil 4-5 timer.

Vanlige bruksområder

Viagra brukes til å behandle ereksjonsvansker, slik som impotens.

Instruksjoner

Viagra kommer som en tablett som inneholder sildenafilcitrat som tas oralt. For de fleste menn er anbefalt dose 50 mg, tatt ved behov, omtrent 1 time før seksuell aktivitet. Sildenafilcitrat kan tas alt fra 4 timer til 0,5 timer før seksuell aktivitet. Avhengig av effektivitet og toleranse kan dosen økes til maks anbefalt dose 100 mg, eller senkes til 25 mg. Anbefalt maksimal bruk per dag er én gang.

Forholdsregler

En startdose på 25 mg bør vurderes for individer eldre enn 65 år, og for individer med nedsatt leverfunksjon eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Gitt utbredelsen av reaksjoner hos pasienter som mottar behandling med ritonavir, er det anbefalt å ikke overskride en dose på 25 mg Viagra per 48 timer.

Sildenafilcitrat forsterker den blodtrykkssenkende effekten i nitrater, og har derfor en kontraeffekt hvis foreskrevet pasienter som bruker nitrogenoksyddonorer eller andre typer nitrater.

Medisiner mot ereksjonsvansker, inkludert Viagra, er generelt ikke anbefalt for menn hvis seksuelle aktivitet er frarådet på grunn av eksisterende hjerteproblemer.

Pasienter som har hatt hjerteinfarkt, slag eller livstruende arytmi innen de siste 6 månedene, pasienter med lavt blodtrykk, pasienter med hjertesvikt eller kranspulssykdom og pasienter med retinitt pigmentosa bør utøve stor forsiktighet i bruk av Viagra.

Hvor trygt Viagra er for blødere og pasienter med aktivt magesår, er ukjent.

Viagra må brukes forsiktig av individer med anatomisk deformert penis og av individer som er predisponert for priapisme (smertefull ereksjon).

Hvor trygt og effektivt det er å bruke Viagra i kombinasjon med andre behandlinger mot ereksjonssvikt har ikke blitt studert. Slike kombinasjoner er derfor ikke anbefalt.

Mulige bivirkninger

Vanlige bivirkninger i forbindelse med bruk av Viagra inkluderer hodepine, rødme, dyspepsi (forstoppelse) og tett nese.
Mindre vanlige bivirkninger er ereksjoner som ikke vil gå vekk, samt synsendringer. I det tilfelle at en ereksjon varer mer enn fire timer, søk umiddelbar medisinsk hjelp. Andre mindre vanlige bivirkninger er urinveisinfeksjon, synsforstyrrelser, diaré, svimmelhet og utslett.
Om du opplever andre bivirkninger enn disse, kontakt legen din.

Overdose

Om det mistenkes overdose av Viagra, kontakt din lokale giftinformasjonssentral eller legevakt umiddelbart.

Tilleggsinformasjon

Oppbevar Viagra i en godt lukket beholder, utilgjengelig for barn. Oppbevar Viagra i romtemperatur, og unngå overdreven varme eller fuktighet (ikke oppbevar på badet).

Merk

Overnevnte informasjon er ment som et supplement til, og ikke en erstatning for, dømmekraften til en lege eller annet helsepersonell. Den skal ikke tolkes til å bety at bruk av Viagra er trygt, passende eller effektivt for deg. Konsulter helsepersonell før du kjøper Viagra (sildenafilcitrat). 

monitored
Live Chat operator

Hei,
hvordan kan jeg hjelpe deg?